Výzkum potvrdil aktivitu colostra

Představujeme výzkum, který potvrzuje účinek kravského colostra.

Složení colostra a význam jeho jednotlivých složek v regulaci na systémové úrovni, jakož i jeho účinky na lokální účinky sliznice a kůži, byly podrobně popsány. Mezi hlavní účinky colostra patří: posílení a regulace imunitního systému, stejně jako zrání a regenerace tkání. Těchto účinků je dosaženo působením hormonů, cytokinů, enzymů, imunoglobulinů a dalších aktivních polypeptidů, derivátů nukleových kyselin a aminokyselin přítomných v colostru. Představujeme výzkum, který potvrzuje účinek kravského colostra.

POTVRZENÉ VÝSLEDKY PŮSOBENÍ COLOSTRA

Je prakticky nemožné studovat všechny možné aktivní prvky ve všech možných kombinacích a proporcích, se kterými se setkáváme v rámci vícesložkového přírodního produktu. Také testování takového produktu ve všech možných klinických situacích je obvykle příliš obtížné. Hluboká moudrost a logika v souladu s přírodními principy, obvykle podporována praktickými zkušenostmi přírodního lékařství, nám však umožňuje objasnit význam dané terapie pro organismus a uklidnit možné obavy spojené s jeho používáním. Kromě toho je bezpečnost a účinnost přírodních prostředků nejčastěji zaručena jejich staletým používáním v různých systémech přírodní medicíny. Colostrum je takovým produktem, který má po staletí zavedené postavení v přírodní medicíně.


Složení colostra a význam jeho jednotlivých složek v regulaci na systémové úrovni, jakož i jeho účinky lokální sliznice a kůži, byly podrobně popsány. Četné vědecké studie o jeho jednotlivých složkách, které se prováděly mnoho let, však dosud nepřinesly jasné a především komplexní vysvětlení mechanismů působení colostra na lidský organismus. Mezi hlavní účinky colostra patří: posílení a regulace imunitního systému, stejně jako zrání a regenerace tkání. Těchto účinku se dosahuje působením hormonů, cytokinů, enzymů, imunoglobulinů a dalších aktivních polypeptidů, derivátů nukleových kyselin a aminokyselin přítomných v kolostra. Extrémně bohatá literatura popisující jednotlivé aktivní složky zastoupené v kolostra, i když poskytuje neúplné znalosti o jejich důležitosti pro biologii člověka, ale umožňuje nám si vytvořit názor na to, co je
colostrum. Analýza informací o těchto biologicky aktivních prvcích colostra je nezbytná, abychom dokázali pochopit jeho roli pro imunitu.

Proto, kromě analýzy suchých výsledků, při uvažování o colostru jako o potenciálním terapeutickém prostředku, doplňku stravy nebo kosmetickém prostředku, bychom se měli také pokusit pochopit hlubokou logiku přírody, která vytváří colostrum v dlouhodobém evolučním procesu.

Fenomén colostra, známý po staletí, inspiruje mnoho vědců, aby se zabývali jeho zkoumáním, které jsou shrnuté v mnoha publikovaných studiích.